รับเหมาถมดิน ถมดินสร้างบ้าน ดินดาน ดินลูกรัง ดินเหนียว และให้เช่าอุปกรณ์

  • รับเหมาถมดิน ด้วยดินถม หรือ ดินเหนียว ทั่วไปเพื่อสร้างบ้าน
  • ถมดินเสริม รอบบ้าน บริเวณบ้านที่ ทรุด ด้วยหน้าดิน และยังรับจัดสวน ปูหญ้า หญ้านวลน้อย มาเลเซีย อื่นๆ
  • บริการ ถมทำถนน ด้วยดินลูกรัง หินคลุก หรือ ถมสร้างโกดัง โรงงาน ถมบ่อปลา
  • บริการขุดบ่อ ตอกเสาเข็ม
  • บริการให้เช่าอุปกรณ์ แม็คโคร แม็คโฮ รถบด หรือ สิบล้อ หกล้อ

งานถมเสริมบริเวณบ้านที่ทรุด ถมดินปูหญ้า จัดสวน

✓ ถมหน้าดิน ดินปลูกต้นไม้ ราคาคันละ 3,xxx บาท

✓ หน้าดิน หรือ ดินปลูกต้นไม้ รวมคนขน พร้อมปรับหน้าดิน บดอัด ราคาคันละ 4,xxx บาท

✓ ทรายถม ทรายขี้เป็ด ราคาคันละ 3,xxx บาท

✓ ทราย ทรายขี้เป็ด รวมคนขน พร้อมปรับหน้าดิน บดอัด ราคาคันละ 4,xxx บาท

✓ หินคลุก ราคาคันละ 3,xxx บาท

✓ หินคลุก รวมคนขน พร้อมปรับหน้าดิน บดอัด ราคาคันละ 4,xxx บาท