ผลงานการถมดิน

งานถมดิน ที่ซอยเสนานิคม เจ้าของที่ต้องการถมดินเพื่อสร้างบ้าน ถมจากพื้นถนนสูง 50 เซ็นติเมตร ดินที่ใช้ใช้ถมดิน ทั่วไป เพราะดินถมเมื่อบดอัด และแห้งจะแข็งและแน่นเหมาะที่จะถมดินสร้างบ้าน เพราะหลังจากก่อนสร้างบ้านจะทำให้บ้านที่เราพักอาศัยเย็น