รับเหมาถมที่ดิน ถมดินสร้างบ้าน ถมดินทุกชนิด

บริษัท รับเหมาถมดิน ทุกชนิด

ถมที่ดิน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นนทบุรี มีนบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

รับเหมาถมที่ดิน บดอัด ปรับหน้าดิน โดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี ถมดินสร้างบ้าน หรือ ถมที่ดินทำธุรกิจต่างๆ สร้างโกดัง โรงงาน ก่อนที่จะ สร้างบ้านควรจะถมดินให้สูงกว่าพื้นถนน 50 เซ็นติเมตร เพราะป้องกันน้ำท่วมขัง และยังทำให้บ้านสวย และดินที่นิยมในการนำมาถม คือ ดินถม หรือ ดินเหนียว เพราะหาได้ง่ายและยังราคาถูก หลังจากการบดอัดแล้วจะทำให้แน่น

งานถมดิน ดินถมทั่วไป

รูปภาพการถมและบดอัดดิน

ทศพล รับถมดิน